PISA Srbija

Zašto je PISA relevantna za obrazovni sistem u Srbiji?

Pre svega, učešćem dobijamo čitavo bogatstvo istraživačkih nalaza koji daju jednu kompleksnu sliku o našem obrazovnom sistemu, kao i mogućnost donošenja zasnovanih odluka koje se odnose na razvoj obrazovnog sistema i unapređenje postignuća na nacionalnom nivou, ali se mogu odnositi i na pojedine segmente obrazovnog procesa ili specifične grupe koje učestvuju u obrazovanju. Mogućnost poređenja podataka sa svim zemljama učesnicima obezbeđuje dodatne informacije

Kada je reč o najopštijem planu, treba imati na umu da generacije koje se sada školuju u Srbiji već pripadaju evropskom (obrazovnom) prostoru jer će najveći deo svog odraslog doba proživeti kao građani EU, te je obaveza obrazovnog sistema da obezbedi postignuća koja su konkurentna u širim okvirima nego što su nacionalni.

Dalje, PISA nastoji da utvrdi vezu koja postoji između obrazovanja i nacionalnih ekonomija; ispituje i promoviše ona znanja i veštine koji su neophodni iz perspektive snalaženja na tržištu rada i vođenju karijere. Uspostavljanje direktnije veze između zahteva tržišta (privrede) i obrazovanja je bliska budućnost i našeg obrazovnog sistema. PISA je dobar model koji demonstrira kako se ta veza uspostavlja na nivou očekivanih obrazovnih postignuća.

U mnogim zemljama, kao i na nivou EU, podaci koje obezbeđuje PISA postali su indikatori preko kojih se procenjuje i prati napredak u efikasnosti, pravednosti i kvalitetu obrazovanja. Na primer, PISA je jedan od indikatora preko kojih Evropska komisija (Commission of the European Commities) prati ostvarenje Lisabonskih ciljeva na nivou Evropske Unije do 2010. godine.

PISA se takođe koristi kao EU indikator socijalne inkluzije, informatičke pismenosti, kao indikator siromaštva (Laeken). Veliki broj zemalja koristi PISA rezultate kao jedan od indikatora razvoja obrazovanja i u svojim strateškim dokumentima, između ostalog, planiraju i podizanje rezultata na PISA studiji (npr. sve OECD zemlje, Japan, Hrvatska, Hong Kong…).

U našoj zemlji, PISA rezultati, kao i rezultati sa nacionalnih testiranja obrazovnih postignuća, koriste se kao indikator u implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva.

Leave a Comment

Your email address will not be published.