PISA Srbija

Izveštaj PISA 2006 u Srbiji : prvi rezultati

ŠTA IZ OVIH NALAZA SAZNAJEMO O OBRAZOVNOM SISTEMU?

  1. Bez obzira na razlike u sadržajima ispitivanih oblasti i uprkos činjenici da su nastavni programi pojedinih predmeta u Srbiji međusobno nezavisni (nema povezivanja ni sinhronizovanja gradiva), postignuća su relativno ujednačena u svim ispitivanim oblastima i nalaze se u zoni niskih postignuća.
  2. Obrazovni sistem je prevashodno orijentisan na razvijanje znanja koja se nalaze na nivou reprodukcije. Škola od učenika ne traži ozbiljnija intelektualna angažovanja od pukog reprodukovanja činjenica i, posledično, ne stvara uslove da se razviju intelektualni kapaciteti kojima učenici raspolažu.
  3. Veoma mali procenat učenika u najvišim kategorijama postignuća svedoči da je reč o jednoj neambicioznoj obrazovnoj politici koja je, na nivou svakodnevnog rada sa učenicima i u uslovima redovne škole, zanemarila onu grupu učenika koji imaju kapacitete za viša postignuća.
  4. Nažalost, veliki broj učenika ne uspeva da reši ni najjednostavnije zadatke (oko 20% u čitanju i matematici, nešto više od 10% u prirodnim naukama). Praktično, ti učenici su već stavljeni na marginu, a nalaze se tek na početku srednjoškolskog obrazovnog ciklusa.
  5. U našoj školi nisu adekvatno podržane različite vrste čitanja (razumevanje različitih tipova tekstova, razumevanje različitih tipova naloga, razumevanje podataka koji su reprezentovani na različite načine, i sl). Trebalo bi imati na umu da razvojem sposobnosti za čitanje i razumevanje treba da se bave nastavnici svih školskih predmeta.

Dakle, u oblasti matematike i prirodnih nauka postignuti su gotovo identični rezultati kao i u prethodnom ciklusu.

U razumevanju pročitanog zabeležen je statistički značajan pad. Sada smo celu standardnu devijaciju ispod proseka. Pad se pre može objasniti globalnim trendovima („klasični“ tekstovi sve više se zamenjuje nekim drugim čitalačkim materijalma, koji traže drugačije čitalačke veštine), nego promenama u samom obrazovnom sistemu (jer bi se te promene verovatno odrazile i na postignuća u matematici i prirodnim naukama).