PISA Srbija

Uncategorized

Pismo Učenicima

UČESTVUJEŠ U PISI! Tvoja škola je izabrana da ove godine predstavlja našu zemlju, a ti da predstavljaš svoju školu, a time i zemlju. Preko 80 zemalja i više od pola miliona učenika tvog uzrasta sa svih kontinenata učestvuje u PISA istraživanju ove godine. Ti ćeš biti deo našeg „nacionalnog PISA tima“ koji predstavlja Srbiju. Tvoji …

Pismo Učenicima Read More »

Zašto je PISA relevantna za obrazovni sistem u Srbiji?

Pre svega, učešćem dobijamo čitavo bogatstvo istraživačkih nalaza koji daju jednu kompleksnu sliku o našem obrazovnom sistemu, kao i mogućnost donošenja zasnovanih odluka koje se odnose na razvoj obrazovnog sistema i unapređenje postignuća na nacionalnom nivou, ali se mogu odnositi i na pojedine segmente obrazovnog procesa ili specifične grupe koje učestvuju u obrazovanju. Mogućnost poređenja …

Zašto je PISA relevantna za obrazovni sistem u Srbiji? Read More »