Nacionalni savet za praćenje
međunarodnog projekta PISA

Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
prof.dr Desanka Radunović, profesorka Univerziteta u Beogradu
prof.dr Zorica Nestorović, Filološki fakultet u Beogradu
prof. dr. Branko Urošević, Ekonomski fakultet Beograd
prof.dr Dragica Pavlović Babić, Institut za psihološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu
prof. dr Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet Beograd
doc.dr Vladimir Miljković, Prirodno-matematički fakultet Beograd
dr Mladen Stamenković, Ekonomski fakultet Beograd
dr Ivan Anić, ITS, Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje, Beograd
dr Ana Ivković, Narodna banka Srbije
Tatjana Nedeljković, prof.hemije, Dvanaesta beogradska gimnazija
Nada Vuković, savetnica ministra
dr Gordana Stepić, zadužena za finansijsku pismenost u MPNTR
Jasmina Đelić, koordinatorka rada Saveta, MPNTR
Gordana Kosanović, posebna savetnica ministra

Nacionalni PISA tim

Dr Dragica Pavlović Babić, PISA koordinator za Srbiju;
Dr Aleksandar Baucal, analitičar;
Dr Oliver Tošković, statističar;
Dr Vitomir Jovanović, statističar;
Dr Dobrinka Kuzmanović, analitičar;
MA M.GT Miša Avramović, sektor za bazu podataka;
Sonja Banjac, tehnički sekretar;
Olga Marković, tehnički sekretar;

Elektronska pošta:
kontakt@pisa.rs

Telefon:
+381 11 2185 301

www.pisa.rs

INSTITUT ZA PSIHOLOGIJU
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Adresa:
Čika Ljubina 18-20
Beograd
11000
Srbija