Nauči me da mislim, nauči me da učim : PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati / Aleksandar Baucal, Dragica Pavlović Babić. – Beograd : Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu : Centar za primenjenu psihologiju, 2010 (Beograd : Centar za primenjenu psihologiju). – 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. – Bibliografija: str. [80].

ISBN 978-86-83797-84-4 (CPP)
0/9(079.1)
COBISS.SR-ID 180232204

 

Kliknite na sliku za PDF (1,7 MB)