21мар/18

Зашто је ПИСА релевантна за образовни систем у Србији?

У многим земљама, као и на нивоу ЕУ, подаци које обезбеђује ПИСА постали су индикатори преко којих се процењује и прати напредак у ефикасности, праведности и квалитету образовања. На пример, ПИСА је један од индикатора преко којих Европска комисија (Commission of the European Commities) прати остварење Лисабонских циљева на нивоу Европске Уније до 2010. године. ПИСА се такође користи као ЕУ индикатор социјалне инклузије, информатичке писмености, као индикатор сиромаштва (Лаекен). Велики број земаља користи ПИСА резултате као један од индикатора развоја образовања и у својим стратешким документима, између осталог, планирају и подизање резултата на ПИСА студији (нпр. све ОЕЦД земље, Јапан, Хрватска, Хонг Конг…).

21мар/18

Одговори на најчешће постављана питања о ПИСА

Најчешћа питања У чему су наши ђаци на претходном тестирању били најлошији? Које су то области знања које су нас довеле до 41. позиције? Какву слику шаљемо у свет тако лошим пласманом?Read More…

21мар/18

Тестирајте се

ТЕСТИРАЈТЕ СЕБЕ: matematika математичка писменост нивои постигнућа примери задатака са нивоима prirodne nauke научна писменост нивои постигнућа примери задатака са нивоима разумевање прочитаног текста разумевање прочитаног нивои постигнућа примери задатака са нивоимаRead More…