All posts by Nacionalni PISA tim

21mar/18

Pismo učenicima

Istraživanje se sprovodi tokom jednog dana u aprilu ili maju. Osoba zadužena za test će ti objasniti šta treba tačno da radiš. Da bismo mogli da uporedimo rezultate važno je da se u svim školama u zemlji i svim zemljama istraživanje sprovodi na isti način, zato je važno da se poštuju predviđene procedure.

21mar/18

Zašto je PISA relevantna za obrazovni sistem u Srbiji?

U mnogim zemljama, kao i na nivou EU, podaci koje obezbeđuje PISA postali su indikatori preko kojih se procenjuje i prati napredak u efikasnosti, pravednosti i kvalitetu obrazovanja. Na primer, PISA je jedan od indikatora preko kojih Evropska komisija (Commission of the European Commities) prati ostvarenje Lisabonskih ciljeva na nivou Evropske Unije do 2010. godine. PISA se takođe koristi kao EU indikator socijalne inkluzije, informatičke pismenosti, kao indikator siromaštva (Laeken). Veliki broj zemalja koristi PISA rezultate kao jedan od indikatora razvoja obrazovanja i u svojim strateškim dokumentima, između ostalog, planiraju i podizanje rezultata na PISA studiji (npr. sve OECD zemlje, Japan, Hrvatska, Hong Kong…).

21mar/18

Testirajte se

TESTIRAJTE SEBE: matematika matematička pismenost nivoi postignuća primeri zadataka sa nivoima prirodne nauke naučna pismenost nivoi postignuća primeri zadataka sa nivoima razumevanje pročitanog teksta razumevanje pročitanog nivoi postignuća primeri zadataka sa nivoimaRead More…