All posts by Национални ПИСА тим

21мар/18

Писмо ученицима

Истраживање се спроводи током једног дана у априлу или мају. Особа задужена за тест ће ти објаснити шта треба тачно да радиш. Да бисмо могли да упоредимо резултате важно је да се у свим школама у земљи и свим земљама истраживање спроводи на исти начин, зато је важно да се поштују предвиђене процедуре.

21мар/18

Писмо родитељима

Школа у коју иде ваше дете изабрана је да представља нашу земљу у међународном ПИСА 2018 истраживању. Школе су изабране случајним путем тако да представљају све школе наше земље, а из сваке од њих су, такође случајним путем, изабрана 53 ученика. Ваше дете је једно од изабраних.

21мар/18

Зашто је ПИСА релевантна за образовни систем у Србији?

У многим земљама, као и на нивоу ЕУ, подаци које обезбеђује ПИСА постали су индикатори преко којих се процењује и прати напредак у ефикасности, праведности и квалитету образовања. На пример, ПИСА је један од индикатора преко којих Европска комисија (Commission of the European Commities) прати остварење Лисабонских циљева на нивоу Европске Уније до 2010. године. ПИСА се такође користи као ЕУ индикатор социјалне инклузије, информатичке писмености, као индикатор сиромаштва (Лаекен). Велики број земаља користи ПИСА резултате као један од индикатора развоја образовања и у својим стратешким документима, између осталог, планирају и подизање резултата на ПИСА студији (нпр. све ОЕЦД земље, Јапан, Хрватска, Хонг Конг…).

21мар/18

Одговори на најчешће постављана питања о ПИСА

Најчешћа питања У чему су наши ђаци на претходном тестирању били најлошији? Које су то области знања које су нас довеле до 41. позиције? Какву слику шаљемо у свет тако лошим пласманом?Read More…

21мар/18

Тестирајте се

ТЕСТИРАЈТЕ СЕБЕ: matematika математичка писменост нивои постигнућа примери задатака са нивоима prirodne nauke научна писменост нивои постигнућа примери задатака са нивоима разумевање прочитаног текста разумевање прочитаног нивои постигнућа примери задатака са нивоимаRead More…

21мар/18

Преузимање

Извештаји Извештај, први резултати – ПИСА 2012 Извештај, први резултати – ПИСА 2009 Извештај са ПИСА пројекта за 2006. годину Извештај са ПИСА пројекта за 2003. годину ТЕСТИРАЈТЕ СЕБЕ: matematika математичка писменостRead More…