Međunarodni program procene učeničkih postignuća PISA (Programme for International Student Assessment) je u ovom trenutku najveće međunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja. Realizuje se u organizaciji OECD-a od 1997. godine. Testiranja učenika organizuju se svake tri godine (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), a osnovni cilj je da se omogući zemljama učesnicama da donose strateške odluke u obrazovanju na osnovu empirijskih podataka o postignućima učenika i uslovima u kojima se oni školuju.

TESTOVI

Testovima se procenjuju znanja koja su učenici stekli tokom školovanja. U PISI je uobičajeno je da se umesto termina znanje koristi izraz pismenost ili kompetencija: pismenost da bi se ukazalo da je reč o onim znanjima koja se smatraju obrazovnim kapitalom koji je učeniku neophodan da bi nastavio školovanje i da bi se uspešno snašao u ličnim i profesionalnim ulogama u kojima će se, kao odrasla osoba, naći; a biti kompetentan u ovoj studiji ne znači samo da je neko stekao odgovarajuća znanja, već i da zna kada i kako može da ih primeni. Drugim rečima, naglasak je na funkcionalnim znanjima, a svi zadaci koji se nalaze u testovima vezani su za realne situacije u kojima se učenici mogu naći. Pismenost se ispituje u tri glavna domena: matematika, čitanje i prirodne nauke. Pored toga, testovi obuhvataju i pitanja kojima se procenjuju finansijska pismenost učenika i njihove globalne kompetencije. Za svaku zemlju koja učestvuje u ispitivanju saopštavaju se podaci o prosečnom postignuću (aritmetička sredina) učenika u svakoj od ispitivanih oblasti. Skale su standardizovane tako da je prosečno postignuće fiksirano na 500 poena, a standardna devijacija na 100. To, praktično, znači da se dve trećine učenika nalaze u intervalu postignuća od 400 do 600 poena. Na osnovu težine zadataka (složenosti znanja koja se ispituju), za svaku oblast formirana je razvojna skala postignuća, podeljena na nivoe funkcionalne pismenosti. Svaki nivo funkcionalne pismenosti opisan je preko znanja i veština kojima je učenik ovladao.

ZNANJE

Pored testova znanja, primenjuju se i upitnici za učenike i za škole. Njima se prikupljaju podaci o različitim faktorima koji mogu biti relevantni za postignuća, npr. materijalni i obrazovni resursi kojima porodica raspolaže; stav učenika prema učenju, motivacija za učenje, strategije i navike u vezi sa učenjem; osposobljenost učenika da primenjuje savremene informatičke tehnologije, i doprinos škole informatičkoj pismenost; različiti aspekti funkcionisanja škole kao što su: karakteristike nastavnika (nivo obrazovanja, profesionalna motivacija, stilovi rada), veličina razreda, sastav (homogenost ili heterogenost), klima u učionici i školi, odnos nastavnika prema učenicima, osećanje pripadanja školi, školska anksioznost; materijalni resursi kojima škola raspolaže, način finansiranja (državna ili privatna), proces upravljanja i donošenja odluka, uključenost roditelja u procese i odlučivanje u školi, itd.

ISTRAŽIVANJE

Istraživanjem su obuhvaćeni učenici koji se redovno školuju, a imaju 15 godina (u našem slučaju, to su uglavnom učenici prvog razreda srednje škole). Broj zemalja učesnica,  a time i broj učenika obuhvaćenih ovom studijom, iz ciklusa u ciklus sve je veći. U prvom PISA ciklusu učestvovale su 43 zemlje, uglavnom članice OECD-a, dok je u poslednjem 2006. učešće u istraživanju uzelo oko 400,000 učenika, koji su predstavljali oko 20 miliona petnaestogodišnjaka iz 57 zemalja učesnica. PISA testove 2009. godine radiće učenici iz 62 zemlje sveta, a među njima će i učenici iz gotovo svih bivših jugoslovenskih republika. Srbija je učestvovala u istraživanjima 2003. i 2006. godine.

0

Pismo učenicima

Istraživanje se sprovodi tokom jednog dana u aprilu ili maju. Osoba zadužena za test će ti objasniti šta treba tačno da radiš. Da bismo mogli da uporedimo rezultate važno je da se u svim školama u zemlji i svim zemljama istraživanje sprovodi na isti način, zato je važno da se poštuju predviđene procedure.
By : Nacionalni PISA tim | mar 21, 2018
0

Pismo roditeljima

Škola u koju ide vaše dete izabrana je da predstavlja našu zemlju u međunarodnom PISA 2018 istraživanju. Škole su izabrane slučajnim putem tako da predstavljaju sve škole naše zemlje, a iz svake od njih su, takođe slučajnim putem, izabrana 53 učenika. Vaše dete je jedno od izabranih.
By : Nacionalni PISA tim | mar 21, 2018
0

Zašto je PISA relevantna za obrazovni sistem u Srbiji?

U mnogim zemljama, kao i na nivou EU, podaci koje obezbeđuje PISA postali su indikatori preko kojih se procenjuje i prati napredak u efikasnosti, pravednosti i kvalitetu obrazovanja. Na primer, PISA je jedan od indikatora preko kojih Evropska komisija (Commission of the European Commities) prati ostvarenje Lisabonskih ciljeva na nivou Evropske Unije do 2010. godine. PISA se takođe koristi kao EU indikator socijalne inkluzije, informatičke pismenosti, kao indikator siromaštva (Laeken). Veliki broj zemalja koristi PISA rezultate kao jedan od indikatora razvoja obrazovanja i u svojim strateškim dokumentima, između ostalog, planiraju i podizanje rezultata na PISA studiji (npr. sve OECD zemlje, Japan, Hrvatska, Hong Kong...).
By : Nacionalni PISA tim | mar 21, 2018
0

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o PISA

Najčešća pitanja U čemu su naši đaci na prethodnom testiranju bili najlošiji? Koje su to oblasti znanja koje su nas dovele do 41. pozicije? Kakvu sliku šaljemo u svet tako lošim plasmanom?Read More...
By : Nacionalni PISA tim | mar 21, 2018
0

Testirajte se

TESTIRAJTE SEBE: matematika matematička pismenost nivoi postignuća primeri zadataka sa nivoima prirodne nauke naučna pismenost nivoi postignuća primeri zadataka sa nivoima razumevanje pročitanog teksta razumevanje pročitanog nivoi postignuća primeri zadataka sa nivoimaRead More...
By : Nacionalni PISA tim | mar 21, 2018
0

Preuzimanje

Izveštaji Izveštaj, prvi rezultati – PISA 2012 Izveštaj, prvi rezultati – PISA 2009 Izveštaj sa PISA projekta za 2006. godinu Izveštaj sa PISA projekta za 2003. godinu TESTIRAJTE SEBE: matematika matematička pismenostRead More...
By : Nacionalni PISA tim | mar 21, 2018

TESTIRAJTE SEBE:

matematika

prirodne nauke

razumevanje pročitanog teksta

Politika o PISA i primeri zadataka:

Link

Danas – dodatak, PISA primeri zadataka:

link